Ove Lykkeberg
54.548 - Ove Lykkeberg
12.05.1920 - 18.04.1992

Hedensted Avis d. 22/4-1992
Forhenværende slagter Ove Lykkeberg, Solvænget 12, Løsning er død 71 år.

Ove Lykkeberg var født i Horsens. Efter endt skolegang lærte han slagterfaget og arbejdede som sådan på Horsens Slagteri i flere år.

Da krigen kom meldte han sig til modstandsbevægelsen, hvor han var meget aktiv. Det medførte at han proforma måtte tage arbejde som landvæsenselev i Hedeselskabet.
Alligevel lykkedes det tyskerne at opspore ham, og det medførte først fængselsophold i Vestre Fængsel i Århus. Herfra kom Ove Lykkeberg til Horserød på Sjælland, Frøslev, Neuengamme og endte i KZ lejr i Hannover-Stöcken.

I 1945 blev han befriet og kom med De Hvide Busser til Sverige for at blive rekrereret.
Opholdet i koncentrationslejren havde taget hårdt på helbredet, men livsmodet svigtede ikke, og Ove Lykkeberg kom tilbage til sin jyske fødeby Horsens.

Det blev til nogle år som fængsesbetjent på Statsfængslet. Herefter begyndte han atter på Horsens Slagteri, men i starten af tresserne startede han sin egen engrosforretning med salg afslagterivarer ud af huset. Han fik en god forretning somleverede til kroer og flæskespil m.v. over det meste af Jylland.

Men præget af opholdet i KZ-fangeskab måtte han i 50 års-alderen opgive forretningen for at søge invalidepension.

Ove Lykkeberg blev i 1972 gift med Anny Lykkeberg der var fra Århus. Her boede parret en kort tid efter giftermålet, men flyttede til Kragelund i 1974, da Ove Lykkeberg altid havde haft et ønske om at bo på landet. Efter syv år i Kragelund flyttede de til den nuværende adresse på Solvænget 12 i Løsning. Sin tilværelse som pensionist brugte han på at hjælpe tidligere koncentrationslejrfanger.
Han var blandt andet medlem af “Frihedskampens Veteraner” og det blev til mange foredrag på skoler, i foreninger m.v. Fornylig var han i Løsning Lokal TV, hvor han meget interesant om tiden under krigen som modstandsmand.

Ove Lykkeberg efterlader sig foruden sin hustru tre børn. En datter, Mariann, som bor i Løsning, samt sønnerne Jens Ove, der bor hjemme, og Nic der er gift og bosat i Stensballe.