Nicolai Lykkeberg
Jens Nicolai Lykkeberg
21.04.1891 - 11.01.1965

En af Horsensiansk arbejderbevægelses kendeste skikkelser, Nicolai Lykkeberg er afgået ved døden.
Gennem en hel menneskealder var han den revolutionære bevægelses bedste talsmand i byen.
Hans oratoriske begavelse slog tidlig hans navn fast, og hans indignation over social uret gjorde ham til det centrale midtpunkt i utallige små og store fremstød for de arbejdsløse og socialt dårligt stillede. I mange år var hans navn nærmest et begreb - i så høj grad blev det knyttet til arbejderklassens kamp.
Ingen har heller bedre end han mobiliseret til kamp mod Nazismen, og det var vel derforogså naturligt, at han stod øverst på listen over de horsensianere, det danske Politi spærrede inde den 22 juni 1941.
Hans helbredstilstand tvang dem til at slippe ham igen. Men det fik ham ikke til at standse sit virke.
Også tilværelsen under jorden måtte han igennem.
Ufortrødent tog han fat på organiseringen af partiet efter befrielsen, og trods vaklende helbred var han til rådighed som kandidat i Give kredsen ved de første valg efter krigen.
Nu er hans varme hjerte standset sine slag, men vi, der kendte ham, vil bevare ham i mindet.