54.584 - Christian Brønnum
10.04.1910 - 07.11.1978

Hannover-Stöcken Gruppen´s Vandrebog side 160
Den 7. November 1978 døde Christian Brønnum i sit hjem i Hjørring, 68 år gammel.
Den 11. November klokken 10.30 samledes i kapellet på kirkegården mennesker fra hele landet for at tage afsked med ham. Det var hans fangekammerater fra Hannover-Stöcken, hans fagforeningskammerater, kammerater fra det politiske parti, han havde tilhørt i en menneskealder, det var hans naboer, hans familie og et udsnit af hans umådeligt mange venner.

Der blev talt af mange ved den ustyrede, man kan sige uhøjtidelige ceremoni, før hans kiste blev sænket.

Først talte forhenværende minister Alfred Jensen, modstandsministerne, en representant fra fagforeningen, Arnold Jensen fra Hannover-Stöcken Gruppen, der fremhævede hans venlighed og humør, selv i KZ-lejrens grumme tilværelse og hans store arbejde i fangeforeningen. Og adskillige flere.

Flere hundrede samledes siden til kaffebord, der havde samme afslappede og ustyrede forløb.

Mange havde noget virkeligt ægte at sige om deres afdøde ven, bror, kammerat eller bare bysbarn.

Meget stort indtryk gjorde de ord, der blev fremført af hans nabo gennem mange år. Mon nogen har haft en bedre nabo, end denne mand har haft ?

Og ud af hans søskendeflok talte een om hans forhold til familien, der tidligt havde mistet sin fader. Det, der blev sagt, virkede ægte og sandt. Mon nogen enlig mor har haft en søn som Christian ? Mon nogen søskende har haft en bror som ham ? Man lærte meget, som man ikke har vidst om sin gamle ven.

Og så var der noget, som ikke blev sagt, men som lå skjult i det, som partikammeraten, fagforeningskollegaen, fangekammeraten, naboen, familiemedlemmet og så videre sagde. At denne Brønnum, kommunisten, ja lad os bare sige: denne rødglødende kommunist, af alle i Hjørring, uanset i hvilket hjørne af samfundet, vedkommende var placeret, var respekteret, agtet og afholdt.

Jo, det var et sjældent menneske, vi tog afsked med den 11. november i Hjørring.

Peter Sabro

RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver