Museet om Vandrebogen

Hannover-Stocken-gruppens vandrebog, hvorom forskningsbibliotekar Poul V. Nielsen oplyser følgende: I en transport af arresterede modstandsfolk, der den 5. oktober 1944 kørtes i kreaturvogne fra Frøslev til KZ-lejren Neuengamme, var der 40 fanger de fleste fra Horsens, som blev kørt videre til den såkaldte Udkommando Hannover-Stöcken lejren en af mandslejrene til slavearbejde i en akkumulatorfabrik, et arbejde, der gav blyforgiftninger med døden til følge, sammen med sult og tortur. En tilintetgørelseslejr. Af danskerne døde 6 under opholdet, 3 efter hjemkomsten, bragt hjem med Bernadotte busserne. En karton cigaretter reddede danskerne fra dødsmarchen fra lejren. Allerede i 1946 blev initiativet taget til, at gruppens medlemmer fortsat skulle være bundet sammen ved hjælp af en vandrebog, hvori den enkelte skrev erindringer fra lejren, om følgerne af opholdet og for nogles vedkommende kommentarer til udviklingen i Danmark efter Besættelsen. Det blev organiseret, hvorledes bogen skulle vandre. Hannover-Stocken-gruppens vandrebog. Erhvervet til Håndskriftafdelingen. skulle vandre, hvilket den gjorde til 1983, da man stoppede af frygt for, at den skulle gå tabt. De tilbageværende i gruppen fortsatte med at mødes årligt i Horsens. Central er beretning af fange nr. 54.569, Kai Wive, fra august 1946. Denne beretning er svar på spørgsmål stillet af Institut for historie og samfundsøkonomi efter anmodning fra Landsforeningen af besættelsestidens politiske fanger og indeholder en fuldstændig gennemgang af data, lejrens indretning og organisation, beskrivelse af et døgn i lejren, sygdomstilfælde og dødsårsager, straffe, mishandlinger og henrettelser, forholdet mellem fangerne indbyrdes, befrielsen m.m. Tilsammen giver de forskellige indlæg et rystende billede af menneskelig fornedrelse; men man ser også de usårlige smil i nekrologer over de døde kammerater, og der gås tæt på kammeratskabet, der skulle stå sin prøve. Vandrebogen, der er forsynet med illustrationer og udklip, er et væsentligt bidrag til Håndskriftafdelingens omfattende samling af aktstykker fra Besættelsestiden.


RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver